Edukacja na pograniczu Mapa serwisu E-mail

Aktualności:

19.11.2007 - Uruchomienie strony internetowej

01.02.2008 - Dodanie galerii miast słowackich

Szanowni Państwo,

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych pod kierunkiem Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej i zarazem kierownika tejże katedry, prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej, przeprowadziła w okresie od 20.11.2006 do 19.11.2007, przy współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), polsko-słowackie badania językoznawcze w zakresie dialektologii oraz kultury języka, poprzez uczestnictwo w projekcie pod tytułem „Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim Euroregionu Beskidy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej INTERREG III A Polska-Słowacja... Czytaj więcej...

Grupa Perun ©2007 Michał Górski

Strona internetowa jest jednym z rezultatów projektu pod nazwą "Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim Euroregionu Beskidy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA Polska-Słowacja. KJOiMBH realizuje ten projekt przy współudziale Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (www.unipo.sk)

Poprawny CSS!